نکته برداری از تست‌ها

شما زمانی که تست می زنید ممکنه که به چند نوع تست برخورد کنید مثلا یک سری تست ها هستند که تست های ساده و روتینی هستند و نکته جدیدی توی اونها نیست اما خوب یک سری تست ها هستند که طراح زمان طرح اونها یک یا چندنکته رو توی اون قرار میدند و شما …

نکته برداری از تست‌ها ادامۀ مطلب »