منفی بافی؛ قاتل انگیزه

یکی از عواملی که خیلی تاثیر گذاره روی روحیه شما تو سال کنکور و حتی قبل از اون، افرادی هستند که تمام مدت رو به منفی بافی می‌گذرونند!