راه حلی برای خستگی روح

یک مشکل رایجه خیلی از بچه ها توی این روز ها اینه که دیگه از نظر روحی کم میارن و آروم آروم اون حس جنگندگی که باید داشته باشن رو از دست میدن و یک جور هایی نسبت به مسیرشون بی تفاوت میشن.