حفظ آرامش وتمرکز در دوران حساس پیش از آزمون

میدونم الان شرایط خیلی حساس هست و خیلی هاتون در حال حاظر خیلی تحت فشار هستین و نگران نتیجه اما این نگرانی ها چه فایده داره شما زمانی که ذهن درگیر و نگران داشته باشین چطور میتونید روی درس هاتون تمرکز کنید و اون ها رو خوب یاد بگیرین و روی اون ها مسلط بشین؟