چه زمانی آماده شدن برای کنکور را شروع کنیم؟

دورانی نیست که بتونیم از شروعِ کم و ذره ذره صحبت کنیم.دورانی نیست که بخواهیم بگیم از الآن باید کم کم شروع کنین تا بتونین ساعت مطالعتون رو افزایش بدین.