جزوه ی فیزیک مبحث حرکت شناسی

فیزیک علم مطالعهٔ خواص طبیعت . از مجموعه رشته های علوم پایه  است. این علم را عموماً علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند.

خرید محصول

فیزیک علم مطالعهٔ خواص طبیعت . از مجموعه رشته های علوم پایه  است. این علم را عموماً علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیر اتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر بطور وسیع تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش بینی کند.

خرید محصول

موضوع

آموزش فیزیک

پایه تحصیلی

پیش دانشگاهی

نام استاد

استاد Z

رشته تحصیلی

ریاضی وفیزیک

اسکرول به بالا