تاریخ ادبیات رو چه کنیم؟

با این تکنیک تاریخ ادبیات از یادت نمی‌ره!

خیلیا مشکل دارن تو حفظ مطالب
دیگه تاریخ ادبیات که مطلقا حفظیه….
چیکار کنن ؟😰


✅بهترین شیوه یادگیری و به خاطرسپردن تاریخ ادبیات تصویر سازی و رمزگذاری هست

⚜️میتونین با رمز گذاری و تصویر سازی مطالب رو حفظ کنین
باور کنین تو این زمینه خیلی نتیجه میده …
قول میدم ضرر نکنید… همه چیز تو ذهنتون میمونه… با کمترین تلاش…

خیلی هم جذابه و انرژی میگیرین😊

چند مثال

چنتا مثال میذارم که شیوه شو یاد بگیریدو بقیه رو خودتون بسازید
🔴نظامی گنجه ای : ملخ ها
(مخزن الاسرار-لیلی و مجنون-خسرو و شیرین-هفت پیکر-اسکندرنامه )
🔴عباس خلیلی : آرا
(انتقام- روزگار سیاه-انسان و اسرار شب)
🔴بزرگ علوی : میرزا سالاری از چمدان که حاوی نامه ها و ورق پاره های زندان بود مثل چشم هایش مراقبت میکرد
🔴سیمین دانشور در جزیره ی سرگردانی با کتاب سووشون، آتش خاموش میکرد !
🔴چارلز دیکنز : دیوید کاپرفیلد آرزوهای بزرگی داشت،به همین خاطر به دو شهر بزرگ سفر کرد
🔴هوشنگ ابتهاج : هوشنگ شب، گیر داده بود که مشق های نغمه رو توی سراب بنویسه
🔴محمد رضا شفیعی کدکنی :آدم باش!
(اززبان برگ-در کوچه باغ های نیشابور-مثل درخت در شب باران-بوی جوی مولیان-از بودن و سرودن-شبخوانی)
🔴پیرلوتی، کتابی را به سوی اصفهان برد تا خلیج فارس و خزر را ببیند
…..و امثال این داستان ها 😉
یا این که داستان بسازین برای آثار و تصویر سازی کنین
خودتون بسازین خیلی تاثیر داره…

🙈اینطوری برای خودتون رمز گذاری کنین.

با این تکنیک تاریخ ادبیات از یادت نمی‌ره!

سعی کنین داستان‌ها و تصویرهایی که برای تاریخ ادبیات می‌سازید مسخره باشه!
به مسخره ترین شکل ممکن…
میدونین که ادبیات هم بیشترین ضریب رو داره تو دروس عمومی و خیلی رتبه ساز.
بهش بیشتر توجه کنین

اسکرول به بالا