تجربیات رتبه‌های برتر چقدر می‌تواند کمک‌کننده باشد؟

هدف و رسالت اصلی ما ارائه تمامی تجربیات رتبه های برتر به تمامی دانش آموزان در سراسر ایران است.

از آن جایی که رتبه های برتر خود این مسیر را طی کرده اند و توانسته اند با تمامی مشکلات درس خواندن و مطالعه صحیح کنار آیند،بهترین منبع تجربیات برای یک داوطلب یا دانش اموز هستند چرا که به خوبی خود این مسیر و مشکلات را درک می کنند و نزدیک ترین و بهترین شناخت را به دانش آموز دارند.
نه تنها در این عرصه بلکه در تمامی عرصه های دیگر نیز باید از کسانی که توانسته اند مسیر را به بهترین شکل ممکن و در شرایط خاص طی کنند کمک گرفت و تا حدِ ممکن از تجریبیات با ارزش آن ها استفاده کرد.
ما این امکان را برای تمامی دانش آموزان حتی دانش آموزانی با کمترین امکانات ممکن فراهم کرده ایم تا بتوانند تمامی تجربیات رتبه های برتر را در برگیرند و در هر لحظه و زمان از آن ها استفاده کنند.

تجربیات رتبه‌های برتر را از ما بخواهید

☑️ارتباط با رتبه های برتر و دانشجویان برتر دانشگاه های برتر کشور(تهران،شهید بهشتی،علم و صنعت،شریف،امیر کبیر و ایران و …).
☑️تعیین سطح توسط رتبه های برتر و کارشناسی منابع مورد نیاز برای دانش آموزان در هر سطح.
☑️برنامه ریزی مدون و هدفمد شخصی برای هر دانش آموزان بعد از تعیین سطح.
☑️رفع ایرادات مطالعه و ارائه روش های مطالعه به سبک رتبه های برتر
☑️پشتبیانی،حمایت و همراهی دانش آموز در تمامی مراحل تا ورود به دانشگاه

اسکرول به بالا